Certifikat odličnosti je simbol prepoznavnosti integrirane kakovosti, ki jo dosegajo samo najboljša podjetja. Podeljuje ga Akademija poslovne odličnosti. S programom certificiranja želi nagovoriti podjetnike, ki delujejo v smeri doseganja maksimalnih in uravnoteženih rezultatov poslovanja. Nenehno se želijo izboljševati in ob tem stremijo tudi k zadovoljstvu kupcev in okolja, v katerem delujejo.

IZBERITE KAKOVOST – DODAJTE ODLIČNOST

Da bi na trgu dosegli pričakovane učinke in dodano vrednost v ocenjevanem podjetju, smo se odločili za ocenjevanje doseganja odličnosti organizacije ter posledično kakovosti proizvodov in storitev.

Certifikat odličnosti je simbol prepoznavnosti integrirane kakovosti, ki jo dosegajo samo najboljša slovenska podjetja. Podeljuje ga Akademija poslovne odličnosti. S programom želi nagovoriti podjetnike, ki delujejo v smeri doseganja maksimalnih in uravnoteženih rezultatov poslovanja, zadovoljstva kupcev in okolja. To so podjetja, ki stremijo k nenehnim izboljšavam.

 • izboljšana marketinška podoba;
 • dokaz, da podjetje deluje po uveljavljenih načinih trajno uspešnega delovanja;
 • izboljšana transparentnost delovanja;
 • poznane so zmogljivosti in omejitve podjetja ali njegovih podizvajalcev;
 • prepoznavajo se vzroki slabih in dobrih praks.
Pridobljen certifikat odličnosti pomeni, da podjetje hkrati:
 • dodaja vrednost, ustvarja trajno uspešno prihodnost in ohranja uspešne poslovne rezultate;
 • ima posluh za kupce in s tem povečuje njihovo zadovoljstvo;
 • je vodeno z vizijo, navdihom in integriteto;
 • razvija svoje sposobnosti;
 • dosega uspehe z nadarjenostjo zaposlenih, spodbuja ustvarjalnost in inovativnost;
 • spremlja svoje poslovno okolje in se agilno odziva na spremembe (prepoznava tudi tveganja in priložnosti).

Za ocenjevanje uporabljamo model EFQM. V  postopku pridobitve  certifikata odličnosti opravimo analizo doseganja »kakovosti« v procesih, poudarek je na sledljivosti, kontrolnih postopkih, upoštevanju predpisov in standardov, na ekološki osveščenosti, zadovoljstvu zaposlenih usposobljenosti in  permanentnem strokovnem usposabljanju zaposlenih. Analiziramo kazalnike uspešnosti, doseganje planiranih ciljev. Ugotavljamo zadovoljstvo poslovnih partnerjev. Pomembna so reference v finančnem poslovanju (bonitete).

Svetujemo »izboljšave«, ki prinašajo v ocenjevani družbi »dodano vrednost«!

Pogoji za pridobitev certifikata

Naše poslanstvo je, da naročnikom zagotovimo kvalitetna in sodobna znanja, ki jih nato lahko uporabijo v praksi.

Posredovanje novih uporabnih organizacijskih pristopov, izkušenj in dobrih praks, predvsem s področij izboljšanja poslovnih in delovnih procesov, kakovosti, upravljanja in usposabljanja.

Opravljamo storitve usposabljanja in strateškega poslovnega svetovanja. Podjetja, vključena v projekte, neprestano sledijo najnovejšim trendom in razvoju znanj z različnih področjih vodenja in upravljanja gospodarskih in drugih sistemov.

Poudarek je na pozitivnemu odnosu med visoko usposobljenimi sodelavci. Naše največje konkurenčne prednosti so: Splet znanj, moč argumentov, predvsem pa pozitivni pristop pri uvajanju idej ter načinov dela za doseganje poslovne učinkovitosti in uspešnosti družb.

Vizija

Razvoj in uvajanje sodobnih organizacijskih metod, pristopov in najboljših dobrih praks, ki prispevajo k učinkovitemu in uspešnemu vodenju podjetij.

Pri izvajanju projektov in upravljanju družb stremimo k naslednjim ciljem poslovne odličnosti: Zadovoljstvo naročnikov in družbeni vpliv je mogoče doseči z optimalnim upravljanjem politike, strategije, ljudi, razpoložljivih virov in procesov. Vse to vodi k poslovni odličnosti in nadpovprečnim poslovnim rezultatom.

Vrednote:

 • poštenost in zagotavljanje delovne etike,
 • kreativnost,
 • sposobnost razumevanja in sistemskega razmišljanja,
 • racionalnost.

IZBERITE KAKOVOST – DODAJTE ODLIČNOST

  AKADEMIJA ODLIČNOSTI

  + 386 41 633 815

  + 386 31 356 570

  info@slovenska-kakovost.si

  Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale

  www.slovenska-kakovost.si